top of page

Werkwijze

Het ontwerpproces komt tot stand in nauw overleg met u.

Bij een eerste gesprek vraag ik u naar de functie en eisen van de ruimte.

Waar is de ruimte voor bedoeld, wat wordt er gedaan en waar moet het

accent op liggen: b.v. presentatie, burowerk, ontspanning, opslag, ontvangst e.d. 

Ook wil ik weten welke sfeer u voor ogen heeft, welke uitstraling u wilt.

De kwaliteit van de ruimte en de stijlelementen wordt hierbij meegenomen.

Daarnaast kijk ik kritisch naar de indeling, ergonomie, ruimtelijkheid en

mogelijke disharmoniërende zaken.

Het doel is zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om te komen tot een harmonieus ontwerp.

Naast het ontwerpproces draag ik ook zorg voor de uitvoering van het ontwerp.

U kunt mij bellen of mailen voor informatie en een vrijblijvende eerste afspraak.

bottom of page